W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA NA BROCHOWIE

W dniu 19 września w ramach akcji „Sprzątanie Świata” funkcjonariusze straży miejskiej współorganizowali sprzątanie osiedla Brochów. Wraz z Radą Osiedla Brochów, fundacją Made in Brochów, MOPS-em,  uczniami i nauczycielami z SP nr. 80 przy ul. Polnej 4 oraz mieszkańcami posprzątaliśmy główne ulice i place na Brochowie.  Strażnicy zaopatrzyli wszystkich w rękawiczki i worki, które otrzymaliśmy dzięki uprzejmości firmy Ekosystem. Po zakończonym sprzątaniu niezwłocznie zebrane worki z odpadami zebrała firma FBSerwis. W trakcie trwania akcji wystawiliśmy „parasol bezpieczeństwa” gdzie można było dowiedzieć się więcej na temat pracy straży miejskiej, zadać nam pytania, uzyskać informację na temat akcji „Zmień piec” oraz więcej na temat ekologii.

 

Continue reading

STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH (czytaj dalej)

Od 1 września:

  • właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy dotychczas deklarowali nieselektywny sposób gromadzenia odpadów, mają obowiązek złożenia nowych deklaracji ze wskazaniem stawki opłaty obowiązującej dla zbiórki selektywnej.

 

 

Do 10 października:

  • właściciele nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, którzy zamierzają zadeklarować kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji;
  • właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy chcą, aby Gmina Wrocław odbierała odpady z ich nieruchomości po 1 września 2020 r., muszą złożyć pisemną zgodę na przystąpienie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z nową deklaracją. Jeśli tego nie zrobią, gmina zaprzestanie odbierania odpadów komunalnych z ich nieruchomości;
  • właściciele nieruchomości „mieszanych”, tj. w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, pozostają obowiązkowo objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Z uwagi na zmianę metody naliczania opłaty dla lokali użytkowych, wynikającą z rządowej ustawy, wprowadzono naliczanie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z każdej z pięciu obowiązkowych frakcji. W związku z tym należy złożyć nowe deklaracje obowiązujące od 1 września.

Continue reading

STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA – 29 LAT W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ (czytaj dalej)

Wraz z powrotem zasad demokratycznych w Polsce i przekazaniem władzom terenowym uprawnień w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego zostały one podzielone pomiędzy organy administracji rządowej i samorządowej. Bezpieczeństwo kojarzymy najczęściej ze sprawną i skutecznie działającą Policją. Niemniej w dużych aglomeracjach miejskich funkcję tę pełni również Straż Miejska. Wzorując się na rozwiązaniach zagranicznych, nowa formacja miała być przeznaczona do zajmowania się drobnymi naruszeniami porządku, zwłaszcza tych uciążliwych i kłopotliwych dla mieszkańców. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30/90 poz. 179) dała możliwość władzom gminnym powoływania formacji parapolicyjnych, zwanych Strażami Miejskimi

Continue reading

SENIORZY SZUKAJĄ KRASNALI – st. insp. Paweł Grąbczewski na tropie

Członkowie z Klubu Seniora przy Parafii rzymsko – katolickiej Świętego Kazimierza Królewicza przy ul. Litewskiej udali się na poszukiwania najmniejszych mieszkańców naszego miasta. Pomagał im znany w wielu kręgach znawca tych przyjacielskich istot, doświadczony przewodnik miejski, nasz funkcjonariusz Paweł Grąbczewski. Seniorzy zwiedzili Rynek i okolice „Szlakiem wrocławskich krasnali” oraz zapoznali się z zabytkami i historią Starego Miasta. W wycieczce wzięło udział 12 osób. Continue reading

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY – praktyka czyni mistrza

Codziennie w godzinach porannych pomagamy najmłodszym w dotarciu do szkół, zabezpieczając przejścia dla pieszych. Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo dzieci, dlatego to nie koniec naszych działań. Rozpoczęliśmy cykl spotkań z uczniami najmłodszych klas, dotyczący bezpiecznych zachowań na drodze. W myśl zasady, czym skorupka za młodu nasiąknie… insp. Beata Dopierała i st. insp. Bogdan Dobosz dostarczyli maluchom z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przy ul. Karpnickiej sporą dawkę wiedzy teoretycznej i przede wszystkim praktycznej, spotykając się z nimi w terenie. W zajęciach edukacyjnych wzięło udział 190 osób. Continue reading

#WROCŁAW NIE MARNUJE

W dniu 24 września 2020 r. w ramach miejskiej kampanii „Wrocław Nie Marnuje” funkcjonariusze z Oddziału Ochrony Środowiska w budynku przy ul. Hubskiej 8 – 16 prowadzili zbiórkę elektroodpadów. W czasie tej akcji strażnicy zachęcali mieszkańców do wspólnego działania w kierunku EKO. Razem możemy więcej, dlatego już dzisiaj zaprośmy kilka prostych zasad do życia codziennego, aby nasza przyroda mogła odetchnąć z ulgą.

Continue reading

DZIEŃ OTWARTY MPK 2020 – Zajezdnia Ołbin

Dzień otwarty MPK był okazją do spotkań z mieszkańcami. W krwiobusie można było oddać krew, nauczyć się jeździć tramwajem, obejrzeć zabytkowy tabor oraz wziąć udział w wielu innych atrakcjach. Wśród zaproszonych do współpracy instytucji była również Straż Miejska Wrocławia. Na stoisku edukacyjnym odwiedzający mogli skorzystać z kursu pierwszej pomocy, uzyskać porady dotyczące bezpieczeństwa na drodze, ekologii, programów miejskich, a w szczególności kampanii „Zmień piec”. Rozmawialiśmy również z seniorami na temat zagrożeń jakie mogą ich spotkać w domu i poza nim. W wydarzeniu brało udział ok 2000 gości. Continue reading

SPRZĄTAMY KLECZKÓW

Funkcjonariusze Straży Miejskiej Wrocławia ponownie zorganizowali na Kleczkowie „Sprzątanie świata”. Razem z uczniami, nauczycielami Szkoły Podstawowej 74 przy ul. Kleczkowskiej oraz Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania, a także mieszkańcami i członkami RO Kleczków, strażnicy włączyli się do międzynarodowej akcji . Grupa około 100 osób kolejny raz posprzątała teren nad Odrą wzdłuż ul. Pasterskiej.

Continue reading