W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

STRAŻ MIEJSKA W DZIAŁANIU – sprawdzamy przestrzeganie nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa (zdjęcia)

Strażnicy miejscy kontrolują przy pomocy dronów i mobilnego monitoringu miejsca objęte czasowym ograniczeniem korzystania.

„Zakazuje się korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych a także plaż”.

Continue reading

STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA WSPÓŁDZIAŁA Z POLICJĄ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W POLECENIU WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

POLECENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 31 marca 2020 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam:

 

wójtom, burmistrzom, prezydentom miast zlecić z dniem 2 kwietnia 2020 r. podległym strażom gminnym (miejskim):

– dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;

– organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;

– prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Polecam również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Zgodnie z ww. art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (czytaj dalej)

Kolejne kroki w walce z koronawirusem – w sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte

TEKST ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/566

 

Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.)

  • Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3.

PRZYKŁAD To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

PRZYKŁAD Jeśli w banku są 3 stanowiska obsługi, to w jednym momencie na terenie banku może przebywać 9 osób.

Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne.

Continue reading

STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA – 30.03.2020 r. (czytaj dalej)

Strażnicy miejscy prowadzą kontrole miejsc gdzie wg. zgłoszeń gromadzą się ludzie (dzieci, młodzież, dorośli) bez zachowania środków ostrożności związanych z epidemią. Dostarczamy także paczki osobom najbardziej potrzebującym objętych kwarantanną.

 

 

– przeprowadzono kontrolę Parku Południowego, pod kątem gromadzenia się osób w okresie zagrożenia – wirus SARS-CoV-2. W trakcie kontroli pozostałych miejsc nie stwierdzono gromadzenia się osób.

– przeprowadzono kontrolę rejonu parku Wschodniego, Park Brochowski + plac zabaw pod kątem gromadzenia się dzieci i młodzieży w okresie zagrożenia – wirus SARS-CoV-2. Bez uwag.

– przeprowadzono kontrolę Parku Biskupińskiego, boiska szkolnego ul. Jackowskiego, rejonu Jazu Bartoszowickiego i Opatowickiego, placu zabaw u. ul. Bacciarellego pod kątem gromadzenia się dzieci i młodzieży w okresie zagrożenia – wirus SARS-CoV-2. Kontrola bez uwag.

– przeprowadzono kontrolę Parku Szczytnickiego, boiska sportowego przy ul. Mickiewicza, kompleksu sportowego przy szkole ul. Parkowa, rejonu Hali Stulecia pod kątem gromadzenia się dzieci i młodzieży w okresie zagrożenia – wirus SARS-CoV-2. Kontrola bez uwag.

– przeprowadzono kontrolę rejonu wyspy Słodowej i okolic pod kątem gromadzenia się dzieci i młodzieży w okresie zagrożenia – wirus SARS-CoV-2. Kontrola bez uwag.

dostarczono paczkę dla osoby objętej kwarantanną

– dostarczono leki dla osoby objętej kwarantanną.

Continue reading

STRAŻ MIEJSKA W DZIAŁANIU – kontrole jednego z patroli 26.03.2020 r. (zdjęcia)

Strażnicy miejscy prowadzą kontrole miejsc gdzie wg. zgłoszeń gromadzą się ludzie (dzieci, młodzież, dorośli) bez zachowania środków ostrożności związanych z epidemią:

 

 

 

👉 Sp 82 ul. Blacharska boisko, plac zabaw i skwer
👉 Szkoła Podstawowa Atut boisko ul. Racławicka
👉 Siłownia na wolnym powietrzu ul. Zwycięska
👉 Boisko Ołtaszyn ul. Strachowskiego
👉 Sp 64 ul. Wojszycka
👉 VIII LO ul. Krucza – Zaporoska Jantarowa
👉 Plac zabaw ul. Stalowa
👉 VII LO ul. Krucza/Jemiołowa

Continue reading

STRAŻ MIEJSKA W DZIAŁANIU – kontrole jednego z patroli 26.03.2020 r. (zdjęcia)

Strażnicy miejscy prowadzą kontrole miejsc gdzie wg. zgłoszeń gromadzą się ludzie (dzieci, młodzież, dorośli) bez zachowania środków ostrożności związanych z epidemią:

 

 

 

👉 Plac zabaw ul. Jemiołowa
👉 Przedszkole na ul. Łączności
👉 LO nr VIII
👉 Skwer na rondzie Powstańców Śląskich
👉 Arkady Wrocławskie
👉 Galeria Wroclavia
👉 Okolice Dworca PKP
👉 plac zabaw ul. Dyrekcyjna
👉 Technikum nr 2 ul. Borowska
👉 Wzgórze Andersa
👉 plac zabaw ul.Wielka/ Powstańców Śląskich
👉 Przedszkole nr 91 ul.Zaporoska

Continue reading