W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

JAKOŚĆ POWIETRZA 19 grudnia 2018 r.

W środę 19 grudnia, według danych z godziny 9.00 – 10.00 (stacja pomiarowa ul.Wiśniowa), jakość powietrza we Wrocławiu jest zła. Osoby narażone na ryzyko (osoby starsze, dzieci, kobiety w ciąży, chorzy) powinny unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja powinna je ograniczyć, nie zalecane są aktywności na zewnątrz.

Continue reading

SPOTKANIE WIGILIJNE Z PRACOWNIKAMI STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA (zdjęcia)

Na wczorajszym spotkaniu wigilijnym, życzenia wszelkiej pomyślności dla strażników miejskich, pracowników cywilnych i ich rodzin – w imieniu Prezydenta Miasta Wrocławia Jacka Sutryka przekazała Wiceprezydent Renata Granowska. Komendant Straży Miejskiej Wrocławia Zbigniew Słysz, podziękował wszystkim pracownikom za ciężką, pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej Wrocławia.

Continue reading

PATROL EKOLOGICZNY

18 grudnia 2018 r. (wtorek) Oddział Ochrony Środowiska, przeprowadził 26 kontroli, 1 osoba została ukarana mandatem.

WIDZISZ REAGUJ – TELEFON 986

18 grudnia 2018 r. (wtorek) strażnicy miejscy pomogli 4 osobom bezdomnym, 2 osoby nietrzeźwe zostały przewieziona do WROPON-u, do 1 osoby wezwano Pogotowie Ratunkowe.

STRAŻ MIEJSKA POMAGA BEZDOMNYM (zdjęcia)

W dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 7:30 funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę rejonu służbowego, sprawdzając miejsca przebywania osób bezdomnych. Na ulicy Przybyszewskiego strażnicy rozmawiali z dwoma mężczyznami – którzy przyznali, że dawno nie jedli posiłku. Strażnicy przekazali im pakiety żywnościowe. Poinformowali ich także, gdzie znajduje się jadłodajnia oraz schronisko.

Continue reading

INSP. ROBERT PALUCH – NASZ CZŁOWIEK NA NOWYM DWORZE

Strażnik Osiedla –to funkcjonariusz, który na co dzień zajmuje się pracą na przydzielonym osiedlu. Strażnicy osiedlowi znają problemy mieszkańców, współpracują z placówkami oświatowymi i różnymi organizacjami w swoim rejonie. Prowadzą zajęcia na temat bezpieczeństwa dla dzieci, zabezpieczają przejścia dla pieszych, aby najmłodsi bezpiecznie dotarli do szkoły. W ramach swoich kompetencji reagują na różnorakie wykroczenia.
Są też takie sytuacje, gdzie strażnik po prostu przestaje być tylko strażnikiem. Na osiedlu Nowy Dwór przy ulicy Chociebuskiej w altance, bez prądu mieszka bezdomny mężczyzna – Pan Franek. Objęty jest stałą opieką przez Strażnika Osiedla insp. Roberta Palucha.

Continue reading

KIEROWCO – NIE PĘDŹ NA ZŁAMANIE KARKU – NADMIERNA PRĘDKOŚĆ ZABIJA! Policja ze Strażą Miejską Wrocławia reaguje!

Nadmierna prędkość pojazdów,  jest przyczyną około 30% kolizji drogowych. Jest to poważne zagrożenie,  zwłaszcza na terenie miejskim. Niestety występuje ono także na terenie Wrocławia. Statystyki wskazują jednoznacznie – kierowcy nie przestrzegają obowiązujących przepisów a ofiarami są zarówno oni jak i piesi. Od 01 stycznia do 30 listopada 2018 r. na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji zatrzymano 1010 praw jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Wrocławianie artykułują swoje zaniepokojenie tym faktem w rozmowach z policyjnymi dzielnicowymi, strażnikami osiedla a także poprzez Rady Osiedli i szkoły. Głosy te trafiają także do władz miasta. Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ulicy Mościckiego (zdjęcia)

11 grudnia 2018 r. strażnicy miejscy z oddziału ochrony środowiska przeprowadzili kontrolę  termicznego przetwarzania odpadów na posesji przy ulicy Mościckiego. Na miejscu w zakładzie produkcji mebli dokonano kontroli komory spalania przy piecu na paliwo stałe. We wnętrzu stwierdzono termiczne przetwarzanie odpadów produkcyjnych, w postaci płyt meblowych, klejonych, utwardzanych i lakierowanych. Na sprawcę wykroczenia nałożono mandat karny  z art. 191 Ustawy o Odpadach. Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalane śmieci przy Sołtysowickiej (zdjęcia)

W dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 09:35 przeprowadzono kontrolę posesji przy ulicy  Sołtysowickiej. Na miejscu podczas  kontroli w jednym z mieszkań, w którym wg oświadczenia właścicielki ogrzewanie odbywało się za pomocą pieca, a materiałem przeznaczonym do spalania miał być węgiel – stwierdzono – we wnętrzu pieca materiały zabronione – odpady komunalne oraz płyty meblowe częściowo, termicznie przekształcone. W związku z powyższym sprawcę wykroczenia z art.191 Ustawy o odpadach ukarano mandatem karnym.

Continue reading

SAMO ZDJĘCIE NIE WYSTARCZY ŻEBY UKARAĆ SPRAWCĘ WYKROCZENIA – nowe przepisy już obowiązują

Do niedawna przysłanie do straży miejskiej zdjęcia (najczęściej pokazującego nieprawidłowe parkowanie pojazdu) z zarejestrowanym wykroczeniem, pozwalało strażnikom: wszcząć postępowanie w sprawie o wykroczenie, wezwać świadka a w konsekwencji – skierować wniosek o ukaranie do sądu. Strażnik nie mógł nałożyć mandatu. Niedawna zmiana brzmienia art. 97 k.p.w. polegała m.in. na wykreśleniu naoczności” ujawnienia czynu zabronionego i służyła uproszczeniu postępowania poprzez umożliwienie zastosowania postępowania mandatowego wobec sprawcy, którego wykroczenie zostało dostrzeżone przez osobę niebędącą funkcjonariuszem uprawnionym do nałożenia grzywny. Continue reading