W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU (zdjęcia)

W dniu 21.05.2019 funkcjonariusze z Oddziału Ochrony Środowiska  ujawnili odprowadzania ścieków ze zbiornika bezodpływowego do gruntu oraz brak rachunków za wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości – na osobę odpowiedzialną za nieprawidłowości – nałożyli mandaty karne na łączną kwotę 1000 zł. – za wykroczenie z art. 478 Prawo Wodne oraz art. 10 ust. 2a Ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zw. z Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia   w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia.     

Continue reading

PATROL EKOLOGICZNY

21 maja 2019 r. (wtorek) Oddział Ochrony Środowiska, przeprowadził 52 kontrole, 11 osób zostało ukaranych mandatami.

KOLEJNE „DNI ODRY” ZA NAMI (fotorelacja)

W dniu 18.05.2019 o godz.10.00 – 17.00 na Bulwarze Xawerego Dunikowskiego odbył się festyn organizowany przez Biuro Promocji Miasta „Dni Odry”.

W programie były m.in.

  • rejsy po Odrze
  • warsztaty żeglarskie
  • regaty dla rodzin
  • gry i zabawy dla dzieci
  • występy artystyczne

 i oczywiście atrakcje przygotowane przez Oddział Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia.

Continue reading

DZIEŃ DZIECKA NA STADIONIE WROCŁAW !!!

 

Do wspólnej zabawy i edukacji zapraszamy wszystkie dzieci wraz z całymi rodzinami już 26 maja (niedziela) w godzinach 10.00 – 16.00.

Podczas Dnia Dziecka na Stadionie Wrocław edukację połączymy z zabawą i atrakcjami dla dzieci!

Edukacja i zabawa:
Straż Miejska Wrocławia, Straż Pożarna, Policja, Służba Więzienna, Służby Ratunkowe, warsztaty

z pierwszej pomocy, zachowanie bezpieczeństwa na drogach, symulator zderzeń, alkogogle

Continue reading

KIEROWCO – NIE PĘDŹ NA ZŁAMANIE KARKU – NADMIERNA PRĘDKOŚĆ ZABIJA! Policja ze Strażą Miejską Wrocławia reaguje! Kontrole 22 maja 2019 r. (środa)

Nadmierna prędkość pojazdów,  jest przyczyną około 30% kolizji drogowych. Jest to poważne zagrożenie,  zwłaszcza na terenie miejskim. Niestety występuje ono także na terenie Wrocławia. Statystyki wskazują jednoznacznie – kierowcy nie przestrzegają obowiązujących przepisów a ofiarami są zarówno oni jak i piesi. Od 01 stycznia do 30 listopada 2018 r. na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji zatrzymano 1010 praw jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Wrocławianie artykułują swoje zaniepokojenie tym faktem w rozmowach z policyjnymi dzielnicowymi, strażnikami osiedla a także poprzez Rady Osiedli i szkoły. Głosy te trafiają także do władz miasta. Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa na terenie Wrocławia, podjęto decyzję o rozpoczęciu wspólnych działań kontrolnych wraz ze Strażą Miejską Wrocławia. Działania  będą polegały na ujawnianiu kierujących nie stosujących się do obowiązujących ograniczeń prędkości (przy użyciu fotoradaru i wideorejestratora).

Continue reading

UWAGA KIEROWCY !

W tych miejscach w okresie od 20 do 31 maja  2019 r. strażnicy miejscy, będą prowadzić zintensyfikowane działania prewencyjne, ukierunkowane na wyeliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym i pieszym:

Continue reading

VI OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY FUNKCJONARIUSZY POLICJI W RATOWNICTWIE WODNYM (fotorelacja)

17 maja 2019 r. policyjni wodniacy rywalizować będą w konkurencji – rajd łodzią z elementami ratownictwa wodnego. Odbędzie się ona w godz. 10.00-13.00, na Odrze, obok Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Jednocześnie podczas rywalizacji policyjnych wodniaków będzie prowadzony festyn prewencyjny na wodzie, na który zapraszamy wszystkich mieszkańców. W trakcie tego wydarzenia zaplanowano mnóstwo atrakcji dla dorosłych i dzieci – m. in. występy orkiestry dolnośląskiej Policji, prezentację sprzętu policyjnego oraz innych służb ratunkowych, pokaz i nauka udzielania pierwszej pomocy „mini ratownik” przygotowany przez Straż Miejską Wrocławia. Natomiast najmłodsi będą mogli wziąć udział w malowaniu twarzy, grach, konkursach, zabawach z przyjacielem dzieci „Komisarzem Lwem” – maskotką dolnośląskiej Policji. Niewątpliwą atrakcją przygotowaną na zakończenie zawodów będzie pokaz działania funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego dolnośląskiej Policji.

Continue reading