W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

EKOPATROL W DZIAŁANIU

W dniu 13 lutego 2020 r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrole sprawdzające czym wrocławianie palą w piecach. Niestety w kilku przypadkach były to rzeczy niedozwolone:

  • Na posesji przy ulicy Starościńskiej oraz Jagiellończyka stwierdzono spalanie odpadów –  plastików, oraz sklejki meblowej. Osoby odpowiedzialne zostały ukarane mandatami  na łączną kwotę 1000 zł. 
  • Przy ulicy Buforowej przeprowadzono oględziny paleniska i popielnika pieca centralnego ogrzewania –  stwierdzono spalanie odpadów pochodzących z rozbiórki wśród których  malowaną stolarkę okienną, tapicerowane drzwi, płyty paździerzowe i klejone. Po ustaleniu sprawcy ukarano go mandatem wysokości 500 zł.

Continue reading

PATROL KONNY – psy na Partynicach mogą być niebezpieczne

Strażnicy miejscy z Referatu Patroli Konnych patrolują  tereny  toru wyścigów konnych na  Partynicach –  problemem są spacerowicze, którzy  puszczają psy luzem, które straszą konie wyścigowe, niszczą bieżnie (kopiąc nogami dziury) – skutek to ewentualne kontuzje i złamania nóg koni oraz potencjalny upadek i kontuzja jeźdźca. Prosimy wszystkie osoby odwiedzające to piękne miejsce o rozwagę.

 

Continue reading

MINI RATOWNIK I EKO STRAŻNIK Z WIZYTĄ NA PARTYNICACH – zajęcia edukacyjne na półkoloniach jeździeckich (fotorelacja)

Wieloletnią tradycją stały się spotkania strażników miejskich z dziećmi spędzającymi ferie na półkoloniach jeździeckich na Partynicach. W tym roku również nas nie zabrakło. St. str. Iwanna Kurzawa z Oddziału Ochrony Środowiska wprowadziła dzieci w świat ekologii i recyklingu, prowadząc zajęcia Eko strażnik. Insp. Beata Dopierała opowiedziała o pracy strażników, patrolach konnych, umundurowaniu, wyposażeniu, a także o tym jak zachowywać się bezpiecznie – nie tylko podczas ferii, ale również w domu i poza nim. Wspólnie poszliśmy odwiedzić konie Straży Miejskiej, które mieszkają na WTWK Partynice. Wszystkie dzieci wzięły udział w zajęciach MiniRatownik, prowadzonych przez naszą funkcjonariuszkę i w praktyce mogły sprawdzić umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Continue reading

FERIE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ 2020 – DZIEŃ 4 (13 lutego)

Grupa 100 dzieci ze Szkoły Podstawowej 67 przy pl. Muzealnym odwiedziła strażników w Komendzie przy ul. Na Grobli 14/16. Do stałego programu zajęć w czasie ferii, dołączył patrol konny w składzie st. insp. Krzysztof Jakubczyk na koniu Legat i st. insp. Jacek Góral na koniu Buczyn. Funkcjonariusze zaprezentowali swoje umiejętności jeździeckie , można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie oraz pogłaskać służbowego rumaka i zadać pytania. O pracy w Straży Miejskiej, bezpieczeństwie i ciekawostkach jakie kryje budynek Komendy opowiedzieli: Kier. Zespołu ds. koordynacji programów prewencyjnych – Agnieszka Bąk oraz informatyk Tomasz Beliczyński.

Continue reading

ANIMAL PATROL W DZIAŁANIU – zgubiony w Rynku, odnalazł swojego pana

Dzisiaj w Rynku do strażniczek miejskich podszedł mężczyzna, który przyprowadził znalezionego psa. Strażniczki próbowały ustalić właściciela sprawdzając numer który pies posiadał na chipie – niestety nie figurował w bazie danych. Postanowiono przewieźć psiaka do schroniska. Tu okazało się, że właściciel właśnie dzwoni do schroniska z pytaniem czy przypadkiem ktoś nie odnalazł jego pięknego psa. Zatem tym razem wszystko skończyło się dobrze.

ANIMAL PATROL INFORMUJE: Właściciele psów często nie wiedzą, że gdy chipują psa u weterynarza muszą jeszcze chip zarejestrować w bazie. Jeśli zwierzę było chipowane z programu miejskiego  wówczas obowiązek zarejestrowania psa w bazie ma weterynarz.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU

W dniu 12 lutego 2020 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska skontrolował nieruchomość  przy ulicy Parafialnej.  W trakcie kontroli stwierdzono  spalanie odpadów w instalacji grzewczej w postaci drewna lakierowanego  oraz pojazd w trakcie demontażu na  sprawców wykroczeń nałożono  mandaty o łącznej kwocie 1000 zł z art 191 ustawy o odpadach i art 48 ustawy o pojazdach wycofanych z eksploatacji

EKOPATROL W DZIAŁANIU

12 lutego 2020 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę posesji przy ulicy Mościckiego. Strażnicy ujawnili, że termicznie przetworzone zostały odpady opakowaniowe, kable elektryczne w otulinie gumowej i inne substancje zabronione. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem  500 zł. z art. 191 Ustawy o Odpadach.

Continue reading

FERIE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ 2020 – DZIEŃ 3 (12 lutego)

Dziś do naszej siedziby przy ul. Na Grobli 14/16 przyjechało 120 dzieci ze Szkoły Podstawowej 50 przy ul. Czeskiej. Dzieci uczyły się z Panią Nikolą (ekolandia.edu) jak być eko. O opiece nad zwierzętami, jakie są obowiązki właścicieli, co zrobić w przypadku ataku psa, a także co zrobić, gdy widzimy ranne zwierzę uczniowie dowiedzieli się od p.o z-cy kier. Animal Patrolu Angeliki Wiwatowskiej. Mł. specj. Katarzyna Bandziak przypomniała dawną grę w statki i inne nie elektroniczne zabawy umysłowe. Insp. Beata Dopierała i mł. str. Sebastian Kosendiak opowiedzieli o pracy strażników, umundurowaniu, wyposażeniu, pojazdach uprzywilejowanych oraz zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. St. specj Maciej Zegan – Mistrz bokserski poprowadził zajęcia sportowe i opowiedział o swojej pasji.(fotorelacja) Continue reading