Czas do szkoły – przypominamy i uczymy podstaw bezpiecznych zachowań

Od wielu lat wrocławscy strażnicy miejscy dbają o bezpieczeństwo dzieci zmierzających do szkoły. Pilnujemy okolic przejść dla pieszych, przeprowadzamy najmłodszych przez jezdnię, sprawdzamy prawidłowość oznakowania drogowego.

Nasze działania prewencyjne prowadzimy także w szkołach, ucząc dzieci o zagrożeniach występujących w dużym mieście oraz prawidłowych reakcji w chwilach zagrożeń i sytuacjach kryzysowych.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa:

KIEROWCY:

 • Zachować szczególną uwagę i ostrożność w okolicach szkół
 • Zwolnić – dostosować prędkość do obowiązujących przepisów i warunków pogodowych (zmrok, ograniczona widoczność) oraz pamiętać, że dzieci mogą nagle wbiec na drogę przed pojazd
 • Parkować (np. przywożąc dzieci do szkoły) tylko w miejscach dozwolonych, tak aby nie zasłaniać widoczności – zwłaszcza w okolicach przejść dla pieszych
 • Parkować tak aby nie stwarzać utrudnienia innym kierowcom

PIESI (dzieci i rodzice):

 • Zachować szczególną ostrożność oraz zwrócić szczególną uwagę zwłaszcza przy przechodzeniu przez jezdnię
 • Przechodzić przez jezdnię tylko w miejscach wyznaczonych (przejścia dla pieszych)
 • Przechodzić przez przejście dla pieszych tylko gdy sygnalizator wyświetla kolor zielony
 • Nosić elementy odblaskowe
 • Nie wybiegać na jezdnię (np. zza zaparkowanych samochodów)
 • Pamiętać, że kierowca też musi mieć czas na reakcję i zatrzymanie pojazdu – musimy prawidłowo określić czy zdążymy przejść przed nadjeżdżającym samochodem
 • Rodzice, zwłaszcza małych dzieci, powinni zapoznać je z potencjalnymi zagrożeniami oraz sposobami prawidłowej reakcji (straż miejska służy pomocą w uzyskaniu informacji a także prowadzi w szkołach zajęcia prewencyjno-edukacyjne):

- zagrożenia komunikacyjne

- kontakt z „obcym niebezpiecznym”

- zagrożenia ze strony zwierząt

- zagrożenie agresją ze strony rówieśników

- kontakt z dopalaczami, alkoholem, narkotykami

STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA:

 • Przeprowadziliśmy kontrolę otoczenia szkół, sprawdziliśmy oznakowanie dróg (poziome, pionowe), oświetlenie – zwłaszcza przy przejściach dla pieszych. Uwagi przekazaliśmy odpowiednim służbom
 • Jak co roku będziemy prowadzić przy szkołach działania „Bezpieczna droga do szkoły”
 • Prowadzimy w szkołach działania prewencyjno-edukacyjne, które przyczyniają się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa
 • Rozdamy dzieciom elementy odblaskowe
 • Jesteśmy w stałym kontakcie ze szkołami aby służyć radą i pomocą

wf

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy