WALKA ZE SZCZURAMI ROZPOCZĘTA (cz.3) - trwa odliczanie do pierwszej deratyzacji (czytaj dalej)

Już 15 marca strażnicy miejscy przystapią do kontroli przestrzegania obowiązków zarządców, administratorów, właścicieli nieruchomości w zakresie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji. Dzisiaj możemy zapoznać się jak deratyzację należy przeprowadzić.

Przed rozpoczęciem deratyzacji należy:

dokonać naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń, np. otwory w drzwiach, podłogach, usunąć z terenu nieruchomości i pomieszczeń wszelkie odpady mogące stanowić pożywienie dla gryzoni.

Preparaty (środki biobójcze) należy wyłożyć zgodnie z instrukcją zastosowania w miejscach, gdzie pojawiają się gryzonie, a w szczególności na podwórzach, strychach, w osłonach śmietnikowych, piwnicach, budynkach gospodarczych, zwłaszcza w narożnikach pomieszczeń i wzdłuż ścian, na ścieżkach przemieszczania się gryzoni i miejscach ich żerowania itp.

Do przeprowadzenia deratyzacji należy:

używać środków (preparatów) ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

W miejscach wyłożenia preparatów należy umieścić napis ostrzegawczy o treści:

"UWAGA!

Wyłożono preparat do zwalczania gryzoni!
Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!"

Na informacji powinna zostać zamieszczona data przeprowadzania deratyzacji.
Po zakończeniu deratyzacji napisy ostrzegawcze należy usunąć.

Deratyzację możemy przeprowadzić samemu lub zlecić wyspecjalizowanej firmie.

wf

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy