Ulice objęte kontrolą parkowania (sierpień 15-31)

Uwaga kierowcy!

Straż Miejska Wrocławia prowadzi stałe działania, ukierunkowane na przeciwdziałanie nieprawidłowościom w zatrzymywaniu i postoju pojazdów oraz udrożnianiu ciągów komunikacyjnych.

Poniżej przedstawiamy miejsca objęte szczególnym nadzorem, na których można spodziew się zintensyfikowanych działań strażników.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

Dzień

Miejsce

15.08.2017

ul. Kazimierza Wielkiego - chodnik B-36 (Park Kulturowy)

16.08.2017

ul. Zaolziańska - skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych

17.08.2017

ul. Młodych Techników – przejścia dla pieszych

18.08.2017

ul. Św. Antoniego - strefa zamieszkania (Park Kulturowy)

ul. Włodkowica - B-36 (Park Kulturowy)

19.08.2017

ul. Krasińskiego przy poczcie parkowanie na chodnikach, brak
     1,5 m przejścia dla pieszych

20.08.2017

ul. Joannitów a Dyrekcyjna B-36 i T-24

21.08.2017

ul. Borowska na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej -
     parkowanie na chodnikach

22.08.2017

ul. Kotlarska - cała (w szczególności od pl. Nowy Targ do ul.
     Szewskiej) [Park Kulturowy]

23.08.2017

ul. Św. Antoniego - strefa zamieszkania (Park Kulturowy)

ul. Włodkowica - B-36 (Park Kulturowy)

24.08.2017

pl. Kościuszki (Park Kulturowy)

ul. Nożownicza (Park Kulturowy)

25.08.2017

ul. Zaolziańska - skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych

26.08.2017

ul. Kotlarska - cała (w szczególności od pl. Nowy Targ do ul.
     Szewskiej) [Park Kulturowy]

27.08.2017

ul. Kazimierza Wielkiego - chodnik B-36 (Park Kulturowy)

28.08.2017

ul. Gwiaździsta - chodniki

ul. Zaporoska - B-36

29.08.2017

ul. Zaolziańska - skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych

30.08.2017

ul. Młodych Techników - przejścia dla pieszych

31.08.2017

ul. Borowska na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej -
     parkowanie na chodnikach

S

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy